Menu

SPC Statistische Procescontrole - expertopleiding

Workshop

Tweedaagse workshop SPC voor gevorderden

Statistische procescontrole (SPC) kadert in de filosofie van een totaal kwaliteitsmanagement en kende zijn eerste toepassingen in de industrie. De techniek is echter inzetbaar in elke branche waar een herhalend proces wordt toegepast. Om u vertrouwd te maken met de ins & outs van SPC, biedt Allanta naast de basisopleiding SPC ook een expertopleiding aan.

Expertise opbouwen over statische procescontrole

Statistische procescontrole is een techniek om het verloop van een proces te registreren en de stabiliteit en capabiliteit van een proces weer te geven. Om dat te doen, worden er standaarden gedefinieerd en metingen uitgevoerd.

Dankzij de statische technieken van SPC kunt u controleren of het proces binnen zijn specificaties blijft en berekenen wat de kans is dat er niet-conforme producten gemaakt worden of dat het proces buiten zijn specificaties zal presteren. U kunt procesvariatie en -ligging nauwgezet opvolgen en de efficiëntie op die manier aanzienlijk vergroten.

Inhoud van de expert-workshop SPC

Wilt u inzicht verwerven in welke variabelen in uw bedrijfsprocessen de productkwaliteit eventueel negatief beïnvloeden? En wil u alle kostenverhogende ongemakken vermijden, zodat uw processen vlotter lopen en u minder verliezen lijdt? Volg dan deze praktijkgerichte expertopleiding in statische procescontrole (SPC). Deze zaken komen uitgebreid aan bod:

 • Wat is SPC en waar kunt u het toepassen?
 • Wat betekenen de belangrijkste begrippen in SPC, zoals standaarddeviatie en capability?
 • Wanneer gebruikt u Pp, Ppk, Cp, Cpk, enzovoort?
 • Hoe zit het met de variabele en attributieve regelkaarten? En hoe moet u deze interpreteren?

Na afloop van deze expertopleiding – die uit theorie én praktijkoefeningen bestaat – kunt u zelf metingen laten uitvoeren en uw processen bijsturen. Schrijf u nu in en ga onmiddellijk met de verworven kennis aan de slag binnen uw onderneming!

Voorkennis

Een basiskennis statistiek is aangewezen, maar geen vereiste.

Praktisch

Spoedig nieuwe data

Prijs

LEDEN € 890
NIET-LEDEN € 1.024

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

Word lid

Uw workshop in detail

Agendapunten

 • Achtergrond, historiek en filosofie van statistische procescontrole (SPC)
 • Relatie met andere 'quality tools' als bron voor het bepalen van statistiche procescontrole karakteristieken
 • Verklaring en toepassing van 'special characteristics'
 • Basisprincipes van de statistiek
 • Analyse en studie van het meetsysteem ('Measurement System Analysis')
 • Selectie en toepassing van procesregelkaarten
 • 'Out-of-control'-situaties
 • Indices om 'process capability' (cp, cpk) en 'process performance' (pp, ppk) aan te duiden.

UW LEER-
RESULTATEN

Aan het einde van de tweedaagse expertopleiding statistische procescontrole zal u:

 • herkennen welke criteria en bronnen in aanmerking komen om statistische procescontrole karakteristieken te bepalen;
 • begrijpen wat steekproefcriteria inhouden
 • kunnen evalueren of de gebruikte meetinstrumenten geschikt zijn om statistische procescontrole data te verzamelen;
 • regelkaarten ('control charts') voor variabele data en attributieve data kunnen hanteren
 • verzamelde data kunnen interpreteren;
 • begrijpen wat 'special cause'- en 'common cause'-variatie betekent;
 • weten hoe stabiliteitscriteria toegepast worden om te beslissen of het proces zich 'in-control' of 'out-of-control' bevindt;
 • begrijpen waarom het nodig is om instabiele processen te detecteren en deze 'in-control' te brengen;
 • kunnen bepalen wat het verschil is tussen 'process capability' en 'process performance';
 • zich bewust zijn van het belang om regelgrenzen als preventieve en continue tool te passen.

Uw
Voordelen

Statistische procescontrole helpt ons naar de stem van het proces te luisteren door:

 • het produceren van kwaliteit in plaats van het inspecteren van kwaliteit
 • het verbeteren van kwaliteit en klanttevredenheid door het aanmoedigen van een preventieve strategie (foutpreventie)
 • het observeren en het beheersen van processen om onnodige bijsturingen in het proces te voorkomen
 • het aanleveren van 'process capability'-informatie (kwaliteitsvolle data)
 • het herkennen en stimuleren van het potentieel om een proces continu te verbeteren.

Statische procescontrole laat ons bovendien toe om:

 • processen 'statistisch' te beheersen
 • een onderscheid te maken tussen 'common cause' en 'special cause' variatie
 • betrouwbare informatie te verzamelen om beslissingen te onderbouwen en dus een proces wel of niet bij te sturen
 • 'process capability / performance' te bepalen
 • te beoordelen of acties ter verbetering van het proces succesvol zijn voor en na de implementatie ervan
 • om éénzelfde taal te hanteren aangaande 'process performance'
 • om goede voorspellingen te maken over de toekomstige 'process performance'.

Dankzij statistische procescontrole waarborgt u de kwaliteit van uw producten en diensten, wat u een concurrentieel voordeel oplevert en imagoschade vermijdt. Uw klant krijgt garanties op de kwaliteit van de geleverde goederen.

Statistische procescontrole maakt het u mogelijk uw processen grondig te analyseren. Op deze manier kan u een onderscheid maken tussen toevallige afwijkingen binnen toleranties en afwijkingen met aanwijsbare oorzaken die uw proceskwaliteit schade berokkenen.

Dankzij statistische procescontrole doet u aan kostreductie aan de basis: een te hoog uitvalpercentage wordt vermeden en kwaliteitskosten worden gereducueerd doordat u meer stroomopwaarts in het productieproces ingrijpt.


Uw
docent

Willy Vandenbrande is the founder and President of QS Consult, a European consulting agency that assists organizations in various aspects of Quality Management. With its head office in Bruges, Belgium, Willy founded QS Consult in 1995 to help organizations in the implementation of Quality Systems according to the ISO 9000 standards series as well as QS 9000 and ISO TS 16949. Competencies include implementation of management systems, statistical techniques, Six Sigma and Lean Manufacturing.

Willy's guiding principle in any consulting or training project is to develop practical and personalized solutions that create direct added value to the customer. His philosophy is "adapt, do not adopt". Whether it is ISO 9000 or Six Sigma, he encourages his clients to evaluate what is useful for the organization and implement this in a way that is best suited to their needs.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Yves
Aerts
AkzoNobel


General AkzoNobel</br></br></br>

Before this training I was facing organized chaos, now I am able to organize the chaos and to create efficient and stable changes

ALLE REFERENTIES
Sonja
Van Acker
Qontinu bvba


General Qontinu bvba</br> </br> </br>

The Six Sigma Black Belt training had a perfect balance between theory and practical examples and this was brought by the trainer with lots of enthusiasm and kn...

ALLE REFERENTIES
Jonas
Douwen
Canberra Semiconductor

General Canberra Semiconductor</br></br>

The Six Sigma Black Belt course given by Allanta is an ideal mix of statistical theory and practical quality tools all illustrated with real life case studies. ...

ALLE REFERENTIES
Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIESDeze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken