Menu

OHSAS 18001: dynamisch gezondheids- en veiligheidsmanagement

Een optimaal veiligheidsmanagementsysteem dankzij OHSAS 18001

De OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een norm die de minimumvereisten voor een dynamisch gezondheids- en veiligheidsmanagement beschrijft. De OHSAS 18001 norm biedt u een structuur om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid op het werk te elimineren of zo veel mogelijk te beperken volgens een principe van dynamische risicobeheersing.

Net zoals de kwaliteitsnormen ISO 9001 of de milieunorm 14001 is het OHSAS 18001 managementsysteem er bovendien op gericht uw werking continu te verbeteren. OHSAS 18001 kunt u dan ook volledig integreren binnen bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen. Hierbij biedt de OHSAS 18001 norm altijd ruimte voor maatwerk en wordt ze geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie.

De voordelen van een goede toepassing van OHSAS 18001

De OHSAS 18001 is een internationaal geldende norm, waardoor het een wereldwijd aanvaard veiligheidsmanagementsysteem is. Een goede toepassing van de OHSAS 18001 norm zorgt ervoor dat u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid met één geïntegreerd systeem kunt beheersen. Dit vergemakkelijkt een systematische benadering van de arbeidsveiligheid, de gezondheid én het welzijn van uw werknemers. De OHSAS 18001 norm stelt u met andere woorden in staat uw welzijnsbeleid te evalueren en het op een continue basis te verbeteren.

Maar de OHSAS 18001 biedt nog extra voordelen:

 • Een competitief voordeel (een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem kunt u laten certificeren, waardoor u uw inspanningen kunt aantonen).
 • Een verbetering van de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid.
 • Een verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie bij uw medewerkers.
 • Een reductie van arbeidsongevallen en bijkomende kosten.
 • Een verbetering van het imago van uw bedrijf, zowel in de ogen van het personeel als naar buiten toe.

Opleiding OHSAS 18001

Om u inzicht te geven in de vereisten van OHSAS 18001 en de link naar het wettelijk zorgsysteem te leggen, bieden wij deze workshop 'OHSAS 18001:2007 en update ISO 45001: opzetten, implementeren en beheren van een veiligheidsmanagementsysteem' aan. Na het volgen van deze dagopleiding kunt u de toegevoegde waarde van OHSAS 18001 voor uw onderneming probleemloos inschatten. U krijgt bovendien een praktische en bruikbare leidraad voor het managen van uw risicobeheer. Tot slot bent u na de opleiding in staat het dynamisch risicobeheersingssysteem in uw eigen organisatie probleemloos te implementeren.

Praktisch

Spoedig nieuwe data

Prijs

LEDEN € 450
NIET-LEDEN € 518

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

Word lid

Uw workshop in detail

Agendapunten

 • Introductie en geschiedenis achter de OHSAS 18001 norm
 • Structuur en hoofdelementen van OHSAS 18001
 • Termen en definities met betrekking tot veiligheid
 • Veiligheidsmanagementsysteem, OHSAS beleid en doelstellingen
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)
 • Wettelijke eisen en opvolging ‘compliance’
 • Training, sensibilisatie en communicatie
 • Noodsituaties en periodieke evaluatie oefening
 • Prestatie-indicatoren
 • Analyse van ongevallen en preventieve maatregelen
 • Interne audits
 • Directiebeoordeling
 • OHSAS 18001 sterke en zwakke punten
 • Succes- en faalfactoren bij  de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem
 • Verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 14001
 • Diverse oefeningen´╗┐
 • Update ISO 45001

UW LEER-
RESULTATEN

Na het volgen van deze dagopleiding OHSAS 18001 heeft u een helder inzicht in de OHSAS 18001 vereisten en de link naar het wettelijk zorgsysteem verworven, waardoor u de toegevoegde waarde van OHSAS 18001 voor uw onderneming probleemloos kan inschatten. 

U  heeft een praktische en bruikbare leidraad voor het managen van uw risicobeheer en bent in staat het dynamisch risicobeheersingssysteem in uw eigen organisatie probleemloos te implementeren.


Uw
Voordelen

Een geïntegreerde aanpak:
een goede toepassing van de OHSAS 18001 norm zorgt ervoor dat u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één geïntegreerd systeem kan beheersen en de arbeidsveiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw werknemers systematisch kan benaderen. De norm stelt u in staat uw welzijnsbeleid te evalueren en het op een continue basis te verbeteren.

Een competitief voordeel:
een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheids-managementsysteem is certificeerbaar, waardoor u uw inspanningen aan kan tonen.

Verbetering van de interne communicatie rond veiligheid en gezondheid.

Verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie bij uw medewerkers.

Reductie van arbeidsongevallen en bijkomende kosten.

Verbetering van het imago van het bedrijf, zowel in de ogen van het personeel als naar buiten toe.

Een wereldwijd aanvaarde norm:
de OHSAS 18001 is een internationaal geldende norm, waardoor het een wereldwijd aanvaard veiligheidsmanagementsysteem is.


Uw
docent

De missie van Jean-Charles de Viron is om zijn klanten te ondersteunen in de realisatie van hun (financiële en niet-financiële) objectieven in coherentie met zijn kernwaarden (respect, transparantie, samenwerking, fun). Hij is gespecialiseerd in proces en project management coaching in het kader van kwaliteit- (ISO 9001), milieu- (ISO 14001 en EMAS) en welzijnsmanagementsystemen (OHSAS). Hij geeft ook gerelateerde opleidingen gericht op het management niveau van de organisatie (management team, directievertegenwoordigers, interne auditoren, proceseigenaars). Hij voert sinds 15 jaar externe audits uit in organisaties van een heel breed gamma sectoren van de KMO tot aan de multinationale organisatie.


Uw
docent

Yves Loenders is Lead Auditor ISO 9001, preventieadviseur niveau I, veiligheidscoördinator niveau A, energiedeskundige type A en B en Master in Total Quality Management.

In zijn rol als senior trainer-consultant bij Allanta stelt Yves Loenders zich ten doel om organisaties te ondersteunen op vlak van kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en veiligheid en welzijn (OHSAS 18001, ISO 45001, VCA). Daarbij kan Yves ingezet worden voor het uitvoeren van interne audits en het trainen van medewerkers en auditoren.

Hij volgde de opleiding Business Administration aan de Provinciale Handelsschool te Hasselt en genoot daarna nog tal van kort- en langlopende opleidingen in verschillende disciplines met het oog op bescherming van bedrijfsassets en compliance. Yves kan bogen op mooie projecten waar hij uitstekende resultaten heeft behaald.


Uw
docent

Dirk Poppe, veiligheidsdeskundige en milieucoördinator, was 22 jaar preventieadviseur en 8 jaar intern (H&S, E en Quality Assurance) full-time auditor bij Electrabel, Kerncentrale Doel (Nucleaire productie) waar hij de eerste OHSAS 18001-certificatie (2000) ontwikkelde en alle OHSAS 18001 en ISO 14001 en EMAS vervolgaudits coördineerde.

Hij heeft een lange ervaring met de evoluerende welzijnsreglementering en de relevante zorgsystemen en auditing. Daarnaast specialiseerde hij zich in elektrische reglementering, explosiezonering en ATEX en ongevalsonderzoek.
 

Dirk werkt als extern auditor bij een certificatie-instelling voor de ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001 standaarden als Veiligheidscoördinator TMB. Hij is actief lid van de werkgroep ‘zorgsystemen’ van  Prebes.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIES
Sonja
Van Acker
Qontinu bvba


General Qontinu bvba</br> </br> </br>

The Six Sigma Black Belt training had a perfect balance between theory and practical examples and this was brought by the trainer with lots of enthusiasm and kn...

ALLE REFERENTIES
Ilse
Jehoul
Donaldson


General Donaldson</br></br></br>

The Green Belt Training organized by Allanta is an excellent way to get acquainted with the DMAIC approach. The opportunity to apply the learned statistica...

ALLE REFERENTIES
Dirk
Coremans
Axalta Coating Systems

General Axalta Coating Systems</br></br>

"Allanta weet wat onze vereisten zijn en denkt steeds met concrete voorstellen mee om een opleidingsproject in goede banen te begeleiden. Omwille van de go...

ALLE REFERENTIES