Menu

Leidinggeven-traject voor supervisors en teamleaders

Vierdaagse Leer- en ontwikkeltraject

De 1 ste lijnsverantwoordelijke staat heel dicht bij de mensen op de werkvloer. Hij werkt vaak nog mee. Hij is zelf ook nog altijd een goede vakman. Hij wordt dan ook erg gerespecteerd voor zijn kennis en zijn deskundigheid bij het uitvoeren van de taken. De supervisor of teamleader vormen de smeerolie en de lijm in het team.

Maar wanneer ben ik een goede teamleader en zijn deze eigenschappen aan te leren?

Bescheiden, bezorgd & inspirerend

Bescheidenheid siert hem.  Hij waardeert individualiteit. maar hij is geen individualist.  Hij is er niet op uit om zelf vooruit te komen  maar eerder om anderen vooruit te helpen.  Hij is bezorgd voor mensen, materialen en middelen.  Hij eist niet veel aandacht voor zichzelf op.

Hij is een zelfstandige denker die een afwijkende mening durft te hebben.  Maar alhoewel hij liever ergens voorstaat staat hij liever achter of tussen de coulissen.  Hij is te herkennen aan een geïnspireerde en gemotiveerde werkomgeving.

Zelfzeker & overtuigend

Leidinggeven aan mensen heeft met gezag, respect, vertrouwen, geloofwaardigheid, correctheid en zoveel andere eigenschappen te maken.
Een leider van een kleine ploeg is dan ook een enthousiast, gedreven en zelfzeker iemand. Hij durft de confrontatie met zijn mensen op een positieve manier aan.

Leer coachend leidinggeven

Dit opleidingstraject richt zich zowel op de “ supervisors – teamleaders – ploegbazen “ als tot de medewerkers op de werkvloer die potentieel hebben om door te groeien naar een leidinggevende functie. Ze worden tijdens vier modules geconfronteerd met en getraind op alledaagse dingen die horen bij het aansturen van “ mensen“ 

Praktisch

03/10/2019
10/10/2019
17/10/2019
24/10/2019
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
Geel
Schrijf in

Prijs

LEDEN € 1.150
NIET-LEDEN € 1.323

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

 

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

Module 1: noodzakelijke competenties

Welke zijn de noodzakelijke competenties van een effectief teamleider?  Hoe geeft een effectief leider leiding?

We werken met een competentieprofiel met 13 competenties.
De casussen zijn bedoeld om de reeds aanwezige competenties bij elke deelnemer verder te helpen ontwikkelen.

Wat is leidinggeven van “ mensen “ ? Waar komt het op neer?
Hoe geven we leiding?

Leidinggeven heeft te maken met:

 • Actie en gedrag aanspreken
 • Discipline creëren
 • Gezag en respect afdwingen
 • Geloofwaardig handelen 
 • Het bekomen van gelijkgerichte energie in de groep en een fijne werksfeer
 • Een optimale uitwisseling van informatie
 • Verschillende karakters en persoonlijkheden laten samenwerken

Het gaat vooral over:

 • doen = aanzetten van mensen tot uitvoering, tot actie
 • enthousiasmeren en inspireren van mensen

Herken je volgende situaties?

Hoe ga je hiermee om? Hoe pak je een dergelijke situatie aan?

 • Pauzetijden niet respecteren - rookpauze
 • Veiligheidsvestje niet dragen
 • Niet opruimen van de werkomgeving 
 • Een nieuwe medewerker verliest tijd door het regelmatig blijven praten op de werkvloer
 • Iemand komt regelmatig te laat op het werk

Module 2: inspireren & motiveren

Inspireren en motiveren van “medewerkers“

De casussen worden moeilijker qua inhoud en weerstand vanuit de medewerker.

Herken je de volgende situaties?

Hoe ga je hiermee om? Hoe pak je een dergelijke situatie aan?

 • Loom werken en niet gemotiveerd meer zijn van een operator omdat de medewerker in kwestie graag op stap gaat
 • Regelmatig te laat komen
 • Een operator schrijft zich niet in op de jaarlijkse barbecue of een personeelsfeest ondanks zijn belofte om dit jaar wel naar het feestmoment te komen
 • Een operator heeft het doktersbriefje nog niet binnengebracht. Je spreekt hem hierover aan.
 • Een interim operator vertoont ongepast gedrag naar zijn mede-collega’s toe
 • Te lang blijven pauzeren: een 2de gesprek dringt zich op
 • Je dient een aanvraag voor een vakantiedag te weigeren

Kan een effectief leider iedereen van zijn ploeg motiveren? Waar moet hij mee rekening houden?

Het aspect intrinsieke motivatie van “operatoren“.

Leer jouw mensen kennen: een opdracht voor een persoonlijke evaluatie op de kernelementen: willen/kunnen – geven/nemen/volgen

 • Welke waarden en normen werken motiverend naar een ploeg mensen?
 • Wat werkt demotiverend?

Module 3: deligeren

Delegeren, controleren en corrigeren van het uitgevoerde werk en/of gedrag van de medewerker

Delegeren is een vorm van coachen en helpen ontwikkelen van medewerkers.
Zelf doen overweegt al te vaak op het denken over het doen.
Er zijn heel wat valkuilen bij het delegeren en controleren.

De casussen worden hard gespeeld en de leercoach is minder bereid tot instemming.

Herken je deze situaties?

 • Een nieuwe operator is op interimbasis gestart en voldoet niet na 2 weken observaties. Je gaat hem een laatste kans geven en goed opvolgen.
 • Een pas gestarte operator – interimkracht is eerder introvert en wordt door een aantal mede-operatoren uitgelachen: hij komt je hierover spreken.
 • Er is een conflict ontstaan tussen 2 operatoren over een bepaald feit.
 • Een operator weigert een bepaalde taak uit te voeren.
 • Een operator heeft de hem opgedragen taak onzorgvuldig uitgevoerd.

Het corrigeren van de inzet en de motivatie van een operator.
Het rapporteren van bepaalde situaties en voorvallen van een operator aan het management zowel mondeling als schriftelijk.

Module 4: coachen

Coachend leidinggeven als voorkeur van leiderschapsstijl met een bijzondere aandacht voor het regulier overleg en briefings

Situationeel leidinggeven: elke situatie is uniek.

Welke stijlen van leidinggeven zijn motiverend? Welke is jouw voorkeurstijl van leidinggeven?

We doen de test.

Coachend leidinggeven krijgt de voorkeur in heel veel situaties.
Wat is coachend leidinggeven?

Het houden van een briefing en het organiseren van een regulier overleg als een werkvorm om jouw mensen bij het dagelijks gebeuren te betrekken.

De ploegoverdracht voorbereiden en de info aan de collega-ploegleider van de volgende ploeg overdragen.

De ploegleider van de andere shift durven aanspreken en confronteren met vaststellingen tijdens de shift die voor verbetering vatbaar zijn.

Herken je deze situaties?

 • Een medewerker loopt er de kantjes vanaf. Een duidend gesprek dringt zich op.
 • Een goede operator dreigt ermee om ander werk te gaan zoeken. Hij wil opslag.
 • Het voorbereiden van een dagelijkse briefing en de opvolgen van de gemaakte afspraken door het werken met een logboek.
 • Het werken met een agenda en het bespreken van werk- en aandachtspunten tijdens een regulier overleg met de medewerkers.
 • Het bijsturen van niet-nagekomen afspraken tijdens een overlegmoment per medewerker of met de groep zelf

UW LEER-
RESULTATEN

Basisdoelstelling: Het helpen ontwikkelen en het versterken van de leiderschapsvaardigheden. Middelmatigheid is altijd het gevolg van falend leiderschap en niet van een gebrek aan technologie!


Uw
Voordelen

 • Verhogen van de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers op het vlak van de leiderschapsvaardigheden en de ontwikkeling van de  persoonlijke competenties.
 • Inzicht verkrijgen in het aspect “ coachen en motiveren van mensen ”.

Doelgroep

1ste lijnsverantwoordelijken met name supervisors, teamleaders, ploegleiders, medewerkers met potentieel om door te groeien naar een leidinggevende functie.


Uw
docent

Omer Peremans, leer- en ontwikkelcoach, is van opleiding Licentiaat in de Economische Wetenschappen KUL, gegradueerde in de bedrijfseconomie KUL, gegradueerde in de accountancy en Bedrijfsconsulent met een specialisatie “Industriemarketing”.

In 2004 behaalde hij het certificaat van “Certified Competency Assessor“ aan de Universiteit Antwerpen Management School. Hij is sinds 1995 als gastprofessor verbonden aan de VLEKHO Business School te Brussel.

“Resultaat met mensen” staat centraal in zijn aanpak. Specifieke trainingsprogramma’s op maat of individuele leer- en ontwikkeltrajecten voor een individuele deelnemer worden in functie van de verwachtingen en de behoeften van de organisatie en/of de deelnemers steeds grondig voorbereid en uitgewerkt.

Organisatieaudits, rapporteringen hieromtrent en het uitwerken van resultaatgerichte trajectplannen van opleiding, trainingen, plannen tot verbetering en verandering van de huidige werkcultuur en gedragssituaties van een groep vormen meestal het startmoment.

Interactieve trainingen en workshops steunen op 2 basisprincipes: “het begrijpen – het verstaan van de aangereikte inzichten“ en “het leren ontdekken door het zelf te gaan toepassen in de praktijk – te gaan doen“. Geen nonsenstheorieën maar uitgangspunten die gebaseerd zijn op concrete ervaringen en toetsingen in de praktijk vormen de basis van het gericht helpen “veranderen – versterken van de competenties van mensen – het menselijk kapitaal“ in een onderneming of organisatie.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIES
Ilse
Jehoul
Donaldson


General Donaldson</br></br></br>

The Green Belt Training organized by Allanta is an excellent way to get acquainted with the DMAIC approach. The opportunity to apply the learned statistica...

ALLE REFERENTIES
Jonas
Douwen
Canberra Semiconductor

General Canberra Semiconductor</br></br>

The Six Sigma Black Belt course given by Allanta is an ideal mix of statistical theory and practical quality tools all illustrated with real life case studies. ...

ALLE REFERENTIES
Dirk
Coremans
Axalta Coating Systems

General Axalta Coating Systems</br></br>

"Allanta weet wat onze vereisten zijn en denkt steeds met concrete voorstellen mee om een opleidingsproject in goede banen te begeleiden. Omwille van de go...

ALLE REFERENTIESDeze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken