Menu

Leidinggeven-traject voor managers

Zesdaagse leer en ontwikkeltraject

Vaak wordt nog steeds de beste medewerker de nieuwe manager. Nochtans is het niet altijd zo dat de beste vrouw/man met de beste inzet noodzakelijkerwijze ook de beste manager is.

Leidinggeven vraagt immers specifieke vaardigheden. Leidinggeven is er voor zorgen dat jouw mensen de doelen van de organisatie realiseren. Wie leiding geeft moet kunnen omgaan met weerstand, verandering en onzekerheid.

Dit intensief leertraject begeleid managers zich te ontwikkelen in hun leidinggevende functie.

Leer coachend leidinggeven

Een leider is bij uitstek een uitstekende coach. Hij of zij weet de potentiële kwaliteiten en competenties vrij te maken, aan te spreken en te stimuleren tot meer dan buitengewone prestaties.

Thema’s zoals zingeving, mentale kracht, bewust omgaan met elke situatie, enthousiasmerend zijn en mensen durven aanspreken op hun competenties spelen hierbij een belangrijke rol.

Praktisch

24/09/2019
01/10/2019
08/10/2019
15/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
Geel
Schrijf in

Prijs

LEDEN € 1.950
NIET-LEDEN € 2.243

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.

Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

 

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

MODULE 1: sturen van actie en gedrag

Wat is managen? Hoe geven we leiding?

Leidinggeven heeft met “mensen“ te maken. De symboliek van de hand: slaan, zalven of reiken?
Waar mensen werken wordt er gemenst!“.
Leidinggeven heeft met het sturen van actie en gedrag te maken.
Het aspect: intrinsieke motivatie van de medewerker.
Leer uw medewerkers kennen: willen – kunnen, trekkers – volgers – remmers.

Hoe kenmerkt zich een effectief leidinggever?
De leidinggever is een sterke persoonlijkheid die principieel, strategisch en technisch sterk is.
Hoe zit gedrag in mekaar?
Emotioneel versus rationeel benaderen van gedrag van een medewerker.
Communicatievaardigheden als leider. Meer luisteren dan spreken.           

Het voeren van diverse gesprekken:

 • een luisterend gesprek
 • een sturend gesprek
 • een controlerend gesprek
 •  een corrigerend gesprek.

We werken met checklists en gespreksmodellen.

MODULE 2: motiveren & deligeren

Het motiveren van mensen

Wat motiveert en wat demotiveert mensen? We zien de leidinggever als een dirigent van een orkest. Het scheppen van een motiverend werkklimaat stoelt op het werken met en het handhaven van een aantal waarden, normen en afspraken op het vlak van het samenwerken.

Delegeren en controleren van de uitvoering van het werk en het gedrag van de medewerkers. Wat en waarom delegeren van het werk? We zien controle als een positieve vorm van opvolgen van de uitvoering en de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers.

MODULE 3: situationeel leidinggeven

Elke werksituatie is uniek en vraagt om een aangepaste stijl van leidinggeven en reageren. We gaan op zoek naar de voorkeurstijl van elke deelnemer. We bespreken aan de hand van een aantal cases de 4 preferente stijlen van leidinggeven: taak- versus relatiegerichtheid.

Coaching is een preferente managementstijl. 

Wat is coaching?  Wat is het niet?
De verschillende fasen in coaching
Wie kan gecoached worden en wie niet?

MODULE 4: MBTI - Myers-Briggs Type Indicator

De MBTI is een instrument dat de mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering.

De MBTI help het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt tot een beter begrip van het eigen handelen.
Daarnaast reikt de MBTI inzichten aan over motivaties en mogelijke groeidomeinen. In aansluiting daarop is het zinvol de MBTI te gebruiken bij coaching van hele teams, omdat elk individu inzicht geeft in het eigen type en in het type van de medewerkers .Het is evident dat die kennis vlotte samenwerking en productiviteit in de hand werkt.

De MBTI is gebaseerd op de theorie van Jungs en vertrekt vanuit de verschillen tussen mensen op gebied van :

 • waaruit haalt het individu zijn energie ? (extraversie - introversie)
 • hoe neemt het individu informatie op ? (observatie-intuïtie)
 • hoe neemt het individu beslissingen ? (reflectie-gevoel)
 • hoe richt het individu zijn leven in ? (beheersing-perceptie)

De combinatie van deze acht –MBTI voorkeuren worden gecombineerd tot 16 types.

MODULE 5: persoonlijke dagelijkse werkorganisatie

 • Jouw TO-DO en weekplanning. 
 • Time management is energiemanagement: een bespreking van de 6 wetten.
 • Specifieke tijdsverspillers worden geanalyseerd en krijgen een oplossing aangereikt.
 • Effectieve vergader- en overlegtechnieken

Vergaderen is hard werken.  Essentiële principes en technieken om tot een resultaatgerichte vergadering te komen: de agenda en het verslag.
De werkvorm van een dagelijkse briefing, een beslissingsvergadering of een brainstormvergadering.
Werken met een stuurgroep of managementteam: enkele principes ter zake.

MODULE 6: conflicthantering

Confrontatiestrategieën, conflicthantering en coaching vaardigheden bij het voeren van gesprekken met moeilijke medewerkers

 • Het voeren van een laatste kansgesprek en een ontslaggesprek.
 • Het leren notuleren van het gesprek en het laten ondertekenen van het document met heel veel weerstand vanuit de medewerker.

UW LEER-
RESULTATEN

Dit traject streeft volgende doelstellingen na:

 • Inzicht geven in het persoonlijk functioneren van de leidinggevende
 • Versterken van de persoonlijke leiderschapsstijl en het helpen ontwikkelen van een resultaatgerichte werkstijl
 • Modellen en informatie aanreiken om een effectieve situationele leiderschapsstijl te kunnen bereiken
 • Mensgerichte leiderschapsvaardigheden inoefenen om als leidinggevende het gedrag van “mensen” te kunnen sturen en besturen
 • Mensen “leren” motiveren en enthousiasmeren
 • Medewerkers durven confronteren en uitdagen om het beste uit zichzelf te halen
 • Een persoonlijk ontwikkelplan aanreiken op basis van een zelfreflectie, de feedback na de cases en de eindbespreking met de leercoach van het traject.

Uw
Voordelen

 • Een manager die met meer enthousiasme en energie zijn groep van mensen richting kan geven.
 • Een zelfverzekerd en gezond agressief optredende manager die durft te confronteren vanuit een positief mentale attitude.

Doelgroep

Dit traject richt zich tot medewerkers op leidinggevend niveau die reeds ervaring hebben als leidinggevende medewerker, manager, teamleader, ... maar ook coaches, consultants, loopbaanbegeleiders, en HR managers zijn welkom op dit uniek traject.


Uw
docent

Omer Peremans, leer- en ontwikkelcoach, is van opleiding Licentiaat in de Economische Wetenschappen KUL, gegradueerde in de bedrijfseconomie KUL, gegradueerde in de accountancy en Bedrijfsconsulent met een specialisatie “Industriemarketing”.

In 2004 behaalde hij het certificaat van “Certified Competency Assessor“ aan de Universiteit Antwerpen Management School. Hij is sinds 1995 als gastprofessor verbonden aan de VLEKHO Business School te Brussel.

“Resultaat met mensen” staat centraal in zijn aanpak. Specifieke trainingsprogramma’s op maat of individuele leer- en ontwikkeltrajecten voor een individuele deelnemer worden in functie van de verwachtingen en de behoeften van de organisatie en/of de deelnemers steeds grondig voorbereid en uitgewerkt.

Organisatieaudits, rapporteringen hieromtrent en het uitwerken van resultaatgerichte trajectplannen van opleiding, trainingen, plannen tot verbetering en verandering van de huidige werkcultuur en gedragssituaties van een groep vormen meestal het startmoment.

Interactieve trainingen en workshops steunen op 2 basisprincipes: “het begrijpen – het verstaan van de aangereikte inzichten“ en “het leren ontdekken door het zelf te gaan toepassen in de praktijk – te gaan doen“. Geen nonsenstheorieën maar uitgangspunten die gebaseerd zijn op concrete ervaringen en toetsingen in de praktijk vormen de basis van het gericht helpen “veranderen – versterken van de competenties van mensen – het menselijk kapitaal“ in een onderneming of organisatie.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Michelle
Baeyens
BNP Paribas Fortis

General BNP Paribas Fortis</br> </br>

"De BPM Expert opleiding is fantastisch: het omvat een ruim gevarieerd  & professioneel samengesteld pakket waarin alle BPM aspecten heel uitgebre...

ALLE REFERENTIES
Sonja
Van Acker
Qontinu bvba


General Qontinu bvba</br> </br> </br>

The Six Sigma Black Belt training had a perfect balance between theory and practical examples and this was brought by the trainer with lots of enthusiasm and kn...

ALLE REFERENTIES
Yves
Aerts
AkzoNobel


General AkzoNobel</br></br></br>

Before this training I was facing organized chaos, now I am able to organize the chaos and to create efficient and stable changes

ALLE REFERENTIES
Dirk
Coremans
Axalta Coating Systems

General Axalta Coating Systems</br></br>

"Allanta weet wat onze vereisten zijn en denkt steeds met concrete voorstellen mee om een opleidingsproject in goede banen te begeleiden. Omwille van de go...

ALLE REFERENTIESDeze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken