Menu

ISO 14001:2015 Lead Auditor Training - Lead Assessor Course 14001

Opleiding

IRCA geregistreerde cursus - Course Certification Number: A14478

Auditeren is allereerst een vaardigheid, daarom bestaat deze training voor een groot deel uit praktische oefeningen en rollenspellen. Een lead auditor dient echter ook het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 14001.

Tijdens deze opleiding leert u dat de zorg voor het milieu helemaal niet duur hoeft te zijn. In de opleiding wordt het doel beschreven van het milieuzorgsysteem en leert u principieel processen en technieken te verklaren voor het vaststellen en beheersen van milieuaspecten en effecten.Daarnaast leert u het doel, inhoud en onderling verband te verklaren van de ISO 14001 normen de 14000 leidraad serie, evenals het wettelijke kader relevant voor een milieuzorgsysteemaudit. 

Als laatste leert u de rol verklaren van een auditor met betrekking tot planning, uitvoering,rapportage en opvolging van een audit in overeenstemming met ISO 19011. 

De opleiding is erkend door het IRCA (International Register of Certificated Auditors) Dit betekent dat internationaal voor iedereen die aan deze opleiding deelneemt dezelfde theorie en toetsmomenten gelden. De docenten voor de training ‘Lead Auditor 14001:2004’ inzet zijn officieel geregistreerd en gekwalificeerd door het IRCA. Zij zijn verplicht ieder jaar hun kwalificaties bij te houden en aan te tonen aan het IRCA. Daarnaast is ieder docenten zelf Lead Auditor. 

Aan het eind van de opleiding legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen of de opleiding opnieuw volgen. 

In de training worden door u een milieu-audit bij een fictief bedrijf gepland, voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van interviews en onderzoek van gegevensbestanden, maar ook in documentenbeoordeling, het organiseren van een openingsbijeenkomst en het interpreteren, rapporteren en presenteren van bevindingen.

Een groot deel van de training bestaat uit praktische oefeningen en rollenspel, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden, audit-, interview- en steekproeftechnieken en het formuleren van duidelijke rapportages. De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 14001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors).

Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.

Praktisch

22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
Leuven
Schrijf in

Prijs

LEDEN € 2.180
NIET-LEDEN € 2.507

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

 

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitgangspunten van managementsystemen en milieumanagement
 • Audits en het certificatieproces
 • Doel, uitgangspunten en interpretatie van de ISO 14001
 • Milieuaspecten, milieueffecten en analyse van significantie
 • Introductie milieuwetgeving
 • Planning van het milieumanagementsysteem
 • Milieumanagementsysteemdocumentatie
 • Richtlijnen voor audits (ISO 19011)
 • Technische, sociale en communicatieve vaardigheden
 • Auditplanning (checklijsten & programma’s)
 • Audituitvoering (meetings & interviews)
 • Formuleren van afwijkingen
 • Opvolgen van afwijkingen en beoordelen van corrigerende maatregelen
 • Rol van accreditatie-instellingen

 


Voorkennis

 Toelatingseisen :

 • Kennis van de ISO 14001:2015 norm is vereist
 • Auditervaring is aanbevolen

Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Philippe
Van Samang
Imtech


General Imtech</br> </br> </br>

“De Six Sigma Black Belt opleiding was een zeer interessant en leerrijk traject. De combinatie van theorie met praktijkvoorbeelden zorgde voor een goed be...

ALLE REFERENTIES
Ilse
Jehoul
Donaldson


General Donaldson</br></br></br>

The Green Belt Training organized by Allanta is an excellent way to get acquainted with the DMAIC approach. The opportunity to apply the learned statistica...

ALLE REFERENTIES
Yves
Aerts
AkzoNobel


General AkzoNobel</br></br></br>

Before this training I was facing organized chaos, now I am able to organize the chaos and to create efficient and stable changes

ALLE REFERENTIES
Jonas
Douwen
Canberra Semiconductor

General Canberra Semiconductor</br></br>

The Six Sigma Black Belt course given by Allanta is an ideal mix of statistical theory and practical quality tools all illustrated with real life case studies. ...

ALLE REFERENTIESDeze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken