Menu

MDR en IVDR in al hun facetten

Leuven | Woensdag 20 september 2017

Op 5 mei 2017 werden zowel de MDR als de IVDR gepubliceerd. Daardoor loopt de bestaande regelgeving rond medische en in-vitro diagnostische hulpmiddelen, de MDD en IVDD, ten einde. De overgangsperiode loopt respectievelijk tot 2020 en 2022.

Alle betrokken partijen binnen de medical devices keten dienen zich tegen deze einddata in regel te stellen met de nieuwe wet- en regelgevingen. Wie hier niet in slaagt, kan zijn/haar producten dan niet langer afzetten op de Europese markt. Het is dus zaak om u zo snel mogelijk te vergewissen van de impact van MDR en IVDR op uw producten en processen.

Meer info


VDA 6.3 informatienamiddag

Vilvoorde | Maandag 9 oktober 2017

De VDA 6.3 draagt dankzij haar aandacht voor customer focus, proceswerking, procesanalyse en analyse van huidige en toekomstige risico’s aanzienlijk bij tot de totstandkoming van een sterk bedrijf met toekomstperspectief. Bedrijven die auditeren volgens de VDA 6.3 norm geven aan dat ze volop inzetten op effectief, efficiënt en toekomstgericht werken en positioneren zich als een betrouwbare business partner in de markt.

Meer info


Ontbijtsessie informatiebeveiliging: GDPR & ISO 27001

Vilvoorde | Donderdag 19 oktober 2017

Informatie is een waardevol eigendom voor een onderneming: wanneer u informatiebeveiliging op de juiste wijze waarborgt, kan u vol vertrouwen zaken doen. Een datalek daarentegen, kan uw bedrijf enorme schade toebrengen.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese wetgeving rond gegevensbescherming, General Data Protection Regulation of kortweg GDPR, van kracht. Deze geldt ook voor u. Tijd dus om u hieromtrent grondig te informeren!

Meer info