Menu

 

VDA 6.3 informatienamiddag

Vilvoorde | Maandag 9 oktober 2017

De VDA 6.3 draagt dankzij haar aandacht voor customer focus, proceswerking, procesanalyse en analyse van huidige en toekomstige risico’s aanzienlijk bij tot de totstandkoming van een sterk bedrijf met toekomstperspectief. Bedrijven die auditeren volgens de VDA 6.3 norm geven aan dat ze volop inzetten op effectief, efficiënt en toekomstgericht werken en positioneren zich als een betrouwbare business partner in de markt.

Meer info


Ontbijtsessie informatiebeveiliging: GDPR & ISO 27001

Vilvoorde | Donderdag 19 oktober 2017

Informatie is een waardevol eigendom voor een onderneming: wanneer u informatiebeveiliging op de juiste wijze waarborgt, kan u vol vertrouwen zaken doen. Een datalek daarentegen, kan uw bedrijf enorme schade toebrengen.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese wetgeving rond gegevensbescherming, General Data Protection Regulation of kortweg GDPR, van kracht. Deze geldt ook voor u. Tijd dus om u hieromtrent grondig te informeren!

Meer info