Menu

Automotive Core Tool Training

zesdaagse opleiding

APQP, PPAP, FMEA, SPC en MSA zijn vijf bewezen methodes om processen binnen Automotive & Manufacturing succesvol en volgens de gangbare normen te optimaliseren. Het spreekt voor zich dat deze ‘core tools’ voor procesoptimalisatie nog waardevoller worden voor jouw bedrijf als je ze combineert.

Zesdaags opleidingstraject

In deze zesdaagse opleiding Automotive Core Tool Training van Allanta leer je binnen één maand alles wat je moet weten over deze waardevolle technieken die je de doelen van IATF 16949 helpen bereiken!

De opleiding bestaat uit twee delen:

 1. Projectmanagement
  in de conceptfase en in product- en procesengineering
 2. Statistische methoden
  oegepast in procestechniek, tijdens de overgang naar seriële productie en tijdens serieproductie, om het vermogen van de meetsystemen en productieprocessen te waarborgen

Core tools voor product en process designers

Deze meerdaagse opleiding is bedoeld voor alle leden van projectteams die werkzaam zijn op het gebied van product- en procesontwerp en -ontwikkeling. De Automotive Core Tool Training richt zich in het bijzonder op professionals die zich bezighouden met planning, preproductie, test- en inspectieplanning en kwaliteitsbeheer, maar ook op productiepersoneelsleden.

Automotive Core Tool Training: methodes voor elke productie stadia

Om aan de hoge kwaliteitsnormen van de automotive-industrie te voldoen, is een methodische aanpak cruciaal in alle stadia van het productengineeringproces die onder meer voorziet in professionele planning vóór het begin van de productie. Om deze methodische aanpak gemakkelijker te kunnen implementeren, maakt de industrie gebruik van een aantal tools: de zogeheten Automotive Core Tools.

APQP, PPAP, FMEA, SPC en MSA zijn vijf Quality Core Tools die u de vooropgestelde doelen van IATTF 16949 helpen te bereiken. We lichten ze hier alvast kort voor u toe:

1. APQP 

Advanced Product Quality Planning (APQP) is een gestructureerde methode om de stappen te definiëren die nodig zijn om tot een product te komen dat aan de klantspecifieke eisen voldoet. APQP levert de vereisten, specificaties, betrouwbaarheids- en ontwerpdoelen, voorlopige speciale kenmerken, timing en begeleiding voor alle activiteiten en tools, inclusief de overige Quality Core Tools.

2. PPAP

Met een correct Production Part Approval Process (PPAP) toon je als leverancier aan jouiw klanten dat alle speciale kenmerken van jouw product zich op een aanvaardbaar niveau van stabiliteit en capabiliteit (Cpk) bevinden, en dat jouw product aan de klantspecifieke eisen voldoet.

3. FMEA

Failure Mode and Affects Analyse is een onmisbaar hulpmiddel bij de analyse van mogelijke manieren waarop (een wijziging in) een process kan falen. FMEA onderzoekt ook de gevolgen van een mogelijk falen.

4. SPC

Statistische procescontrole (SPC) is een beproefde techniek om het verloop van een proces te registreren en de stabiliteit en capabiliteit van een proces weer te geven. SPC is ook ten zeerste aangewezen om te voldoen aan onder meer ISO 14001:2015 milieumanagement, ISO 17025 labonorm en Total Quality Management (TQM).

5. MSA

Measurement System Analysis (MSA) wordt gebruikt om de statistische eigenschappen van procesmeetsystemen te beoordelen en de prestaties van een bedrijfsproces foutloos te meten. MSA is dan ook al langer als eis opgenomen in de normen IATF 16949 en ISO 17025.

Voordelen organisatie en deelnemers

IATF 16949 is niet zomaar een nieuwe norm of nieuw kwaliteitsmanagementsysteem voor de automobiele sector. Het is de bedoeling dat bedrijven de eisen van IATF 16949 integreren in hun ISO 9001-kwaliteitssysteem. Net zoals bij ISO 9001 is de algemene doelstelling van IATF 16949 organisaties ondersteunen in hun procesmatig denken om zo de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Zo kunnen bedrijven actief in Automotive gemakkelijker:

 • hoogwaardige producten afleveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant
 • een duurzaam volume produceren
 • producten op tijd afleveren

Leerresultaten en certificaat

Deelnemers die deze opleiding hebben gevolgd, hebben kennis van planningsprocessen en -tools en begrijpen de verbanden tussen de verschillende methoden. Ze weten hoe de afzonderlijke fasen van automotive-projecten inhoudelijk zijn ontworpen en hoe ze de methoden correct en efficiënt moeten inzetten om de geplande resultaten te bereiken.

Slaag voor het examen en ontvang een certificaat en jouw eigen Automotive Core Tools Professional ID-kaart.

Voorkennis

Deelnemers worden verondersteld basiskennis te hebben automotive quality management en planning.

Evaluatie en examen

Deze opleiding bestaat afwisselend uit hoorcolleges en oefeningen*, waarbij interactie tussen de docent en de deelnemers centraal staat.

Het examen:

 1. Het eerste deel 
  verloopt schriftelijk en bestaat uit 40 vragen waarvan minstens 70% correct moeten worden beantwoord.
 2. Het tweede deel
  wordt mondeling afgenomen en duurt ongeveer twintig minuten, voorafgegaan door dertig minuten voorbereidingstijd.

Alle deelnemers moeten het cursusmateriaal (dat zal worden uitgedeeld tijdens de les), meebrengen naar het examen.

 • *Alle deelnemers gebruiken tijdens de les een notitieschrift en geodriehoek die ze zelf meebrengen.

Praktisch

01/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
15/10/2019
21/10/2019
22/10/2019

9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u
9u - 17u

Aalst
Schrijf in

Prijs

MEMBERS € 1.730
NON - MEMBERS € 1.989

Dankzij deze combinatie-opleiding spaar je 25% uit in vergelijking met het volgen van de afzonderlijke opleidingen!

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

APQP/ PPAP

Voordat een toeleverancier in de automobielindustrie kan overgaan tot serie-leveringen moet het product en het productieproces worden vrijgegeven door de klant. De 2 meest toegepaste vrijgave procedures zijn PPAP en VDA 2. Tijdens deze ééndaagse opleiding wordt uitleg gegeven over projectmanagement (APQP) het vrijgave proces (PPAP / PPA / PPF) volgens AIAG en VDA 2.

Tijdens deze praktische workshop leer je:

 • De verschillende fases tijdens project management / APQP.
 • Welke APQP elementen doorslaggevend zijn voor een succesvol ontwikkelingstraject (100% APQP garandeert reeds 85% PPAP).
 • De vereiste in- en outputs per fase.
 • Er wordt een verklaring gegeven van de PPA(P) elementen en de mogelijke submission levels.
  • Introductie: Wat? Waarom? 
  • Toepassingsgebied: wanneer is een vrijgave PPAP / PPA vereist?
  • Planning en afstemming van het PPAP / PPA  proces.
  • De mogelijk “submission – levels”
  • De vereiste documenten en registraties volgens AIAG en VDA 2
  • De vereiste archiveringsperiode.
  • Vergelijk/de verschillen van het vrijgave proces volgens PPAP en VDA 2
  • Praktijkvoorbeeld: bespreken/behandelen van een VDA 2 dossier.

FMEA

Tijdens deze tweedaagse opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Introductie
  • Wat? Waarom? Het doel van proces FMEA’s?
  • Welke eisen worden gesteld door klanten?
  • Welke eisen worden gesteld door IATF en VDA?
  • De FMEA team samenstelling
  • Time frame: wanneer wordt gestart met FMEA’s?
  • Wanneer is een actualisering vereist?
 • De stappen tijdens het doorvoeren van FMEA’s volgens AIAG
 • De 5 stappen tijdens het doorvoeren van FMEA’s volgens VDA
  • Structuur analyse
  • Functie analyse
  • Fouten analyse
  • Actie analyse
  • Optimalisatie – Bepalen van verbeteracties
 • De risicobeoordeling
  • Bespreken van de score’s/criteria voor ernst, optreden en detectie
  • Risico evaluatie op basis van ExO, ExD, RPN
  • Wanneer zijn acties aanbevolen/vereist?
 • Rapportering van de FMEA resultaten
  • Rol van het FMEA team
  • Rol van het management
 • FMEA software
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden
  • FMEA voorbeelden van de docent
  • Deelnemers kunnen eigen FMEA voorbeelden meenemen om te bespreken.
 • Behandelen van vragen van de deelnemers.

SPC

 • Wat is statistische procescontrole (SPC)?
 • Waar statistische procescontrole toepassen?
 • Verklaring van begrippen zoals gemiddelde, mean, mediaan, range, standaarddeviatie,…
 • Wat betekent capability?
 • Het verschil tussen Cp en Cpk? Pp en PpK?
 • Wanneer Pp, Ppk en Cp, Cpk gebruiken?
 • Het gebruik van de verschillende variabele en attributieve regelkaarten (X, mR; n, p , c, u-kaarten)
 • Wat is een XR-regelkaart? Indivual-moving Range regelkaart?
 • Interpretatie van regelkaarten
 • Out-of-control situaties

Gedurdende twee dagen worden alle begrippen en tools aan de hand van oefeningen verduidelijkt.

MSA

Tijdens deze eendaagse opleiding worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met:

 • MSA in ISO/TS en IATF 16949
 • Definitie van een meetsysteem en van een meetproces
 • Basisbegrippen
 • Afleesfout / discriminatie
 • Meetonzekerheid, faktor k.
 • Systematische meetafwijking (Bias)
 • Lineariteit
 • Stabiliteit
 • Herhaalbaarheid
 • Reproduceerbaarheid
 • GRR
 • Analyse van invloedfactoren
 • Berekening van GRR
 • Analyse van de grafieken uit de studie
 • Analyse van attributieve meetsystemen
 • Opvolging
 • Vragen

UW LEER-
RESULTATEN

 • kennis van planningsprocessen en -tools
 • begrijpen van verbanden tussen APQP, PPAP, FMEA, SPC en MSA .
 • weten hoe de afzonderlijke fasen van automotive-projecten inhoudelijk zijn ontworpen,
 • hoe de methoden correct en efficiënt in te zetten om de geplande resultaten te bereiken.

Voorkennis

Deelnemers worden verondersteld basiskennis te hebben automotive quality management en planning.


Doelgroep

 • alle leden van projectteams die werkzaam zijn op het gebied van product- en procesontwerp en -ontwikkeling.
 • professionals in planning, preproductie, test- en inspectieplanning en kwaliteitsbeheer,
 • productiepersoneelsleden

Uw
certificaat

 • certificaat
 • jouw eigen Automotive Core Tools Professional ID-kaart.

Uw
docent

 • Committed to top quality & continuous improvement.
 • Coach / Trainer for improvement & change management.
 • Wide experience in automotive & aerospace Quality & customer management and the related Q-systems, including the technical quality tools and systems. Experienced with many OEM’s.
 • Experienced with complicated launch & process management.
 • Strong analytical skills enable sharp root-cause-analysis, resulting in structural improvements.
 • Strong team builder, stimulating team player.
 • Specialist in team-work & team-building (X-functional & X-cultural).
 • People manager, Facilitator & Team coach.

Uw
docent

Dimitri van Hilst is Lead Auditor ISO 9001, ISO 14001 and IATF 16949 at various international registrars. At Allanta, his main contributing competences are training and consultancy in the following domains:

 • New concepts for ISO 9001 and ISO 14001 version 2015
 • ISO TS 16949 to IATF 16949 transition
 • Core automotive tools such as SPC, FMEA, PPAP, etc.
 • Auditing techniques and Auditor skills
 • Best practices and benchmarking for management systems
 • Business Process mapping
 • Company Policy to Key Performance Indicator
 • Project Management

During 12 years, Dimitri van Hilst was a group Quality Manager at Syncreon Automotive, a logistics service provider in the automotive industry. Subsequently he gained 8 years of Lead Auditor and Technical Manager experience at Vinçotte Belgium. In this role he audited a wide variety of organizations for instance in the  automotive, glazing and logistics sectors.


Uw Contact-
persoon

Nele Gregoor

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Elmer
Weygaerden
Imerys
Automotive Imerys

De docent Lieven Snauwaert beschikt over goede kennis. Het pakket is volledig van A tot Z. Je bent mee in het verhaal. Men besteedt de nodige tijd aan de normel...

ALLE REFERENTIES
Sjo
Schins
VDL Nedcar


Automotive VDL Nedcar</br> </br> </br>

Allanta is een bedrijf dat voor ons prima trainingen verzorgd. Sterk punt is dat vooraf goed wordt afgestemd wat wij als klant willen, zodat de trainingen, indi...

ALLE REFERENTIES
Walter
Marcelis
Indupol International NV
Automotive Indupol International NV

"Voor een kwaliteitsmanager van een KMO is het onbegonnen om alle eisen van alle normen tot in detail te kennen, laat staan proactief de wijzigingen op te ...

ALLE REFERENTIES
Bianca
Keijmes
Comus Technology BV

Automotive Comus Technology BV</br> </br>

"Al sinds 2009 lid van Allanta en sinds die tijd meerdere keren gebruik gemaakt van zowel de standaard opleidingen van Allanta zoals FMEA, APQP, PPAP, Mana...

ALLE REFERENTIESDeze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken