Menu
KMO-portefeuille vereenvoudigt vanaf 1 april 2016!
05 Januari 2016

KMO-portefeuille vereenvoudigt vanaf 1 april 2016!

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

De nieuwe kmo-portefeuille zal nog meer drempels tot verdere professionalisering van de KMO's wegnemen. 

De wijzigingen

Alle types advies onder 1 paraplu

Advies is advies. De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg. U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. En voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) is er binnenkort de kmo groeisubsidie.

De kmo kiest zelf waarvoor hij subsidies inzet

De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding.

De jaarlijkse totaalsubsidie stijgt

We verhogen het totale subsidiebedrag. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor opleiding en 2.500 euro voor advies, trekken we de totaalsubsidie op voor beide samen tot 10.000 euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

Een eenvoudig steunpercentage: 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen

We maken een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen.

Een vernieuwde online applicatie & een eenvoudiger proces

We kiezen voor een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies.  De tool zelf krijgt een nieuw jasje.

Een nieuw instrument: de kmo groeisubsidie

Het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers woren integreren we, samen met de IWT starterstudies, in één nieuw instrument: de kmo groeisubsidie. Deze subsidie is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het toekomstige Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Met de  kmo-groeisubsidie kan u gericht steun krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.

De  financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

Voor het verwerven van de kennis kan u vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies in te winnen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.

Dit is geen automatisch proces. Een steunaanvraag zal twee keer worden beoordeeld: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.

Meer vragen, bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

 

bron: Agentschap OndernemenVERWANTE BERICHTEN
Deze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken