Menu
BRC Food 8: drie maanden na publicatie
22 November 2018

BRC Food 8: drie maanden na publicatie

In augustus dit jaar werd de jongste revisie van de BRC Food norm gepubliceerd: de BRC Food 8. Drie maanden later is het tijd om eens over de schouder te kijken, en de grootste wijzigingen op een rijtje te zetten.

Managementbetrokkenheid

Met betrekking tot managementbetrokkenheid worden er in de nieuwe BRC Food norm aanvullende eisen gesteld. Voor de activiteiten dient men actielijsten op te stellen en moet er zowel een planning voor de uitvoering van deze activiteiten gemaakt worden als een evaluatie. Daarnaast is er een maatregel opgenomen omtrent de ontwikkeling van voedselveiligheid. Hierin wordthet senior management positief gestimuleerd om meer aandacht voor voedselveiligheid te creëren. 

Klokkenluidersregeling 

In de nieuwe norm van de BRC Food wordt de klokkenluidersregeling verplicht. Deze regeling betekend dat werknemers de mogelijkheid hebben om meldingen te maken over eventuele misverstanden die zich voordoen in de organisatie. De aspecten waaraan men kan denken zijn fraude of het in gevaar brengen van de volksgezondheid. 

Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem

Alle auditonderdelen moeten op zijn minst jaarlijks beoordeeld worden. Zo heeft iedere interne audit van het programma een afgebakende scope en moet er rekening gehouden worden met de activiteiten of onderdelen van het voedselveiligheidsplan of HACCP-plan. Maar moeten hygiëne-inspecties worden opgenomen in een apart programma. 

Voedselfraude

In de nieuwe BRC Food norm is er op het gebied van risicobeoordelingen niets veranderd, maar is fraude rondom voedsel verder geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd authenticiteit en/of productintegriteit. 

Reiniging

Rondom CIP reinigingen zijn de eisen naar behoren aangepast. Zo dient er om de werking van de apparatuur te waarborgen een validatie te worden gedaan, moet er een schema aanwezig zijn rondom de CIP installatie en dient er een beoordeling te worden gedaan op het risico van kruisbesmettingen. Daarbij is een vereiste dat de installatie wordt onderhouden door opgeleid personeel. 

Fooddefense

In de nieuwe norm dienen grondstoffen en producten die als mogelijke risico’s kunnen worden aangemerkt beheerstte worden. Hiervan is ook sprake in de risicoanalyse van zowel interne als externe productrisico’s. 

Leveranciers/Dienstverleningen

Risico’s die gebonden zijn aan grondstoffen en de risico’s die ondergeschikt zijn aan wettelijk toezicht op verboden stoffen dienen opgenomen te worden in de risicoanalyse. Bij aanpassingen inzakede grondstoffen, grondstofverwerking ofleveranciers, inzakenieuwe risico’s die ontstaan of na een recall van een product dient de actualisatie jaarlijks te geschieden. Wanneer geen van bovenstaande aspecten aan de orde is, dient de actualisatie om de drie jaar plaats te vinden. 

Tevens is er de nieuwe eis die weergeeft dat het traceerbaarheidssysteem van de onderaannemer geijkt dient te worden. De goedkeuring kan niet enkel meer gebeuren door het uitvoeren van een audit ter plaatsen, daarbij is het verplicht geworden om een GFSI-certificaat te hebben. 

Wilt u meer te weten komen over de nieuwe BRC Food 8, alle wijzigingen over deze norm kennen en leren hoe u deze nieuwe norm vlot kan implementeren?

Werp dan nu een blik op de BRC Food 8 opleiding van Allanta VZW!VERWANTE BERICHTEN
Zoeken

TAGCLOUD

5s allanta vzw automotive contextanalyse continu verbeteren dag van creativiteit en innovatie data protection duurzaam ondernemen experts gdpr innovatie iso 14001 iso 45001 kwaliteitsmanagement lean leiderschap leiding geven maatschappelijk verantwoord ondernemen medical devices medisch hulpmiddel motiveren mvo ohsas 18001 six sigma veiligheid, milieu en welzijnsnorm

Archief

2018 2017 2016 2015

NIEUWSBRIEF
RECENTE BERICHTEN


Deze website maakt gebruik van cookies om het websiteverkeer te analyseren opdat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken