Menu

ISO 17025-opleiding: labonorm en interne auditor

Tweedaagse opleiding

ISO/IEC 17025 is een ISO-standaard die laboratoria gebruiken om een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen, en dat op zowel organisatorisch als technisch gebied. De ISO-norm specificeert algemene eisen aan de competentie van laboratoria betreffende het uitvoeren van testen en/of kalibraties, inclusief monsterneming.

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u de normeisen kennen en interpreteren, maakt u zich vertrouwd met de toepassing ervan, en wisselt u ervaringen uit met andere professionals. De opleiding bestaat uit twee delen: normtraining enerzijds en interne auditortraining (volgens ISO 19011) anderzijds.

(Let wel: de norm is momenteel onder revisie. De FDIS-versie wordt in het tweede kwartaal van 2017 verwacht, de definitie ISO 17025:2017 in het derde of vierde kwartaal.)

ISO/IEC 17025 in laboratoria

Alhoewel de scope van de ISO 17025-norm vrij beperkt is, kent hij toch een vrij brede verspreiding in de laboratoriumwereld. In het verleden voornamelijk in de derdepartijlaboratoria, maar recent ook meer en meer in interne bedrijfslaboratoria. Almaar meer instanties gebruiken deze norm namelijk als basis voor erkenning, notificatie of accreditatie of als bevestiging van de competentie van het laboratorium.

Wat houdt de ISO 17025-norm in?

De norm zelf behandelt meerdere types testing en kalibraties, inclusief genormaliseerde methoden, technieken die min of meer op gestandaardiseerde methoden gebaseerd zijn, en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. De norm kan worden toegepast ongeacht het aantal werknemers of de reikwijdte of het toepassingsgebied van de activiteiten.

Inhoud van de normtraining en interne auditortraining

Tijdens deze Allanta-opleiding leert u de normeisen interpreteren aan de hand van de theorie én de praktijk. Oefeningen maken u wegwijs in de concrete toepassingen van ISO 17025 in labo’s. Vervolgens is er een luik over interne audits aan de hand van ISO 17025 en op basis van ISO 19011. Deelnemers zijn na afloop van de opleiding in staat om zelfstandig interne audits uit te voeren.

Praktisch

18/05/2017
19/05/2017
9u - 17u
9u - 17u
Leuven
Schrijf in

Prijs

LEDEN € 780
NIET-LEDEN € 897

KMO-portefeuille: vraag hier uw subsidie aan en bespaar tot 40% op uw inschrijvingsprijs.
Erkenningsnummer Allanta: DV.O105117

 

Word lid

Uw opleiding in detail

Agendapunten

Tijdens de training zullen de deelnemers

  • de normeisen leren begrijpen en interpreteren
  • praktische oefeningen uitoefenen
  • ervaringen uitwisselen

Deel 1:

We nemen de diverse onderdelen van de norm als uitgangspunt via allerlei kleine oefeningen en afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers gaan we uitgebreid of minder uitgebreid in op de algemene eisen van de ISO 17025 norm. Een gedetailleerde lezing van de norm alvorens aan de training deel te nemen is vereist.

Deel 2: interne auditortraining:

Interne audits biedt organisaties een instrument waarbij de efficiëntie van een organisatie verhoogd wordt en hebben als doel een evaluatie van het ISO 17025-managementsysteem door te voeren. De basis voor de cursus in ISO 19011.  De training is opgebouwd uit kleine modules rond de algemene auditprincipes, welke telkens ondersteund worden door middel van oefeningen.


UW LEER-
RESULTATEN

  • Interpretatie van de norm
  • Zelfstandig interne audits kunnen uitvoeren

Uw
docent

ir. Peter Vermaercke, laboratoriumverantwoordelijke en kwaliteitsmedewerker van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol, gekwalificeerd ISO/IEC 17025 auditor en trainer van de externe accreditatie-auditoren.


Uw Contact-
persoon

Céline Kesteloot

TEL +32 (0) 11 870 944

info@allanta.be

Ilse
Jehoul
Donaldson


General Donaldson</br></br></br>

The Green Belt Training organized by Allanta is an excellent way to get acquainted with the DMAIC approach. The opportunity to apply the learned statistica...

ALLE REFERENTIES
Jonas
Douwen
Canberra Semiconductor

General Canberra Semiconductor</br></br>

The Six Sigma Black Belt course given by Allanta is an ideal mix of statistical theory and practical quality tools all illustrated with real life case studies. ...

ALLE REFERENTIES
Dirk
Coremans
Axalta Coating Systems

General Axalta Coating Systems</br></br>

"Allanta weet wat onze vereisten zijn en denkt steeds met concrete voorstellen mee om een opleidingsproject in goede banen te begeleiden. Omwille van de go...

ALLE REFERENTIES
deelnemer
Materialise
Materialise


Medical Materialise</br> </br> </br>

Hands-on, focus on detail, lots of extra input was given when asked for! Thank you!!  There were numerous posibilities to have discussions on certain topi...

ALLE REFERENTIES