Menu

 

MDR en IVDR in al hun facetten

Leuven | Woensdag 20 september 2017

Op 5 mei 2017 werden zowel de MDR als de IVDR gepubliceerd. Daardoor loopt de bestaande regelgeving rond medische en in-vitro diagnostische hulpmiddelen, de MDD en IVDD, ten einde. De overgangsperiode loopt respectievelijk tot 2020 en 2022.

Alle betrokken partijen binnen de medical devices keten dienen zich tegen deze einddata in regel te stellen met de nieuwe wet- en regelgevingen. Wie hier niet in slaagt, kan zijn/haar producten dan niet langer afzetten op de Europese markt. Het is dus zaak om u zo snel mogelijk te vergewissen van de impact van MDR en IVDR op uw producten en processen.

Meer info


 

VDA 6.3 informatienamiddag

Vilvoorde | Maandag 9 oktober 2017

Meer info